Ing. Bc. Lukáš Roubík

Narodil jsem se 23. 8. 1986 v Litomyšli a v průběhu dětství žil v Karlových Varech. Následně jsem za studií strávil několik let v Brně a v Praze, kde nyní žiji i pracuji. K životnímu stylu fitness jsem se dostal už v roce 2001, kdy jsem poznal význam slova kalokagathia a kultura těla i ducha mě naprosto strhla. V prvním ročníku na gymnáziu jsem začal v únoru 2002 pravidelně trénovat, vyhledávat informace o výživě a dietních postupech a už na podzim téhož roku se zúčastnil prvních kulturistických závodů. Kulturistika mi již v 16 letech přinesla pro život důležité poznání, že nakolik důsledně k nějaké věci přistupuji, tak vypadá i výsledek.

 

 

 

 

        Lukáš Roubík vystudoval výživu člověka v prezenčním bakalářském studiu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, technické vzdělání má z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze v oboru Klinická a biomedicínská technika. Studium dokončil s vyznamenáním a získal Cenu Josefa Hlávky za diplomovou práci o hodnocení léčby morbidní obezity v ČR. Během studií byl aktivním závodníkem v kulturistice a získal tituly dorosteneckého a později i juniorského mistra ČR. Po ukončení soutěžní kariéry začal vedle studia působit jako výživový konzultant a trenér závodníků a jako lektor ve Fitness akademii Ronnie.cz ve výuce trenérů II. třídy a později i ve výuce pro trenéry I. třídy na FTVS UK. V roce 2010 se stal předsedou Trenérsko-metodické komise a Komise mládeže a členem Výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness ČR, kde pracuje hlavně se sportovní mládeží a pořádá předsoutěžní srazy a soustředění závodníků. Po studiích pracoval nejdříve 3,5 roku ve Fakultní nemocnici Olomouc na I. Interní klinice kardiologické a následně 2 roky jako business analytik v soukromé společnosti v oblasti moderních technologií ve zdravotnictví (telemedicína a eHealth).

 

        Je autorem dvou knih, v roce 2012 vyšla první kniha s názvem Příprava na soutěž v kulturistice od A do Z, která se ve svém segmentu stala bestsellerem s více než 5000 prodanými výtisky. V květnu 2018 vychází druhá kniha Moderní výživa ve fitness a silových sportech, kde je hlavním autorem celé knihy. Po více než dvou letech příprav této knihy založil na konci roku 2017 společně s Miloslavem Šindelářem Institut Moderní Výživy, který se zabývá vzděláváním (nejen) ve sportovní výživě na základě moderních a vědecky podložených informací. Ve volném čase se nejraději věnuje aktivnímu pohybu a cvičení v přírodě prostřednictvím horské turistiky, trail running a outdoor fitness. Na podzim 2016 absolvoval Camino de Santiago, které se stalo jedním z jeho nejsilnějších zážitků v životě. V současné době se zabývá propojením osobního a tělesného rozvoje prostřednictvím pohybu v přírodě a popularizací personalizovaného přístupu k výživě založeného na vědecky podložených důkazech.