Dopsání knihy a focení autorů

Po více než dvou letech příprav byla v říjnu 2017 dokončena nová kniha Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Finální text celé knihy v rozsahu 400 stran a 540 literárních citací byl odeslán do redakce nakladatelství Ronnie.cz 18. října 2017 a v současné době tak kniha prochází intenzivními redakčními úpravami a korekturami. Plánovaný termín...